People Develop Center - Terapie Aba, psihoterapie si logopedie copii, adolescenti si adulti

Testare psihologica

Servicii De Psihologia Muncii Si Organizationala
Aviz psihologic la angajare – evaluarea psihologica este obligatorie pentru urmatoarele meserii si profesii: personal cu functie de decizie si/sau conducere, personal care lucreaza in conditii speciale (la inaltime, in conditii de zgomot sau izolare, in tura de noapte, in activitati ce presupun manipularea de substante toxice si stupefiante, in mediul subteran); cetateni straini care lucreaza pe teritotiul Romaniei; angajatii care conduc autovehicule de serviciu sau personale in interesul firmei

Examinare psihologica periodica a personalului – pentru a aprecia compatibilitatea aptitudinilor si intereselor angajatilor cu posturile ocupate

Examinare psihologica la schimbarea functiei ca parte din procesul de selectia profesionala

Examinare psihologica pentru promovarea profesionala sau abateri, la solicitarea angajatorului

Examinare psihologica la reluarea activitatii acesta se realizeaza dupa un concediu medical prelungit sau dupa unul de maternitate / paternitate si face parte tot din spectrul medicinei muncii.

Top